Teated sadama olemasolust Kuivastus pärinevad 17.sajandi keskpaigast. Regulaarse ühenduse aluseks Virtsu ja Kuivastu vahel olid Rootsi riigivõimude tolleaegsed küüdi- ja postiveokorraldused. Postiveoga pandi alus reisijate ja kaupade korrapäraseks üleveoks. Täna on Kuivastu sadama põhiülesanne liiniparvlaevade vastuvõtt ja teenindamine. Lisaks on sadamas tingimused väiksemas mahus kauba- reisi- ja väikelaevade teenindamiseks. Sadam renoveeriti perioodil 2011-2012. Kuivastu sadamas on laevade teenindamiseks kokku neli kaid ning kaks ujuvkaid. Kuivastu Harbour