Sadamat hakati ehitama 1912.a Tsaari Vene-maa merejõudude vahenditega, eesmärgiga luua siia Läänemere miinilaevastiku baas, kuid sõja puhkemise ajaks jõuti valmis vaid kaks kividest kaitsemuuli. Läbi aastate on sadamat uuendatud ning süvendatud. Enne II Maailmasõda oli sadam kasutusel nii kauba- kui ka reisisadamana. Tänaseks on Orjaku sadamast kujunenud külalissadam jahtidele koos väikese kalasadama osaga kohalikele kaluritele. Kassari saarel on ka hästi tuntud pikalt merre ulatuv liivasäär – Sääretirp. Orjaku Harbour.