Soela sadam on ajalooline sadam, mida on kasutatud paadisadamana juba eelmise sajandi algusaastaist. Praegu on 14 kaikohaga Soela sadam vaid osalises kasutuses. Soela sadam on Hiiumaale kõige lähemal asuv Saaremaa sadam. Hiiumaad ja Saaremaad eraldab Soela väin, mis omakorda ühendab Väinamerd Läänemere avaosaga. Väina laius on umbes 6 km, on madal ja kivine ning võib maakerke tagajärjel mõnesaja aasta pärast ühendada maakitsusena Hiiumaad ja Saaremaad. Soela harbour